تبلیغات

بیمه عمر و سرمایه گذاری، ضرورتی برای آینده فرزندان معلول

خانواده هایی با فرزندان معلول جسمی یا ذهنی همواره نگرانی هایی از بابت آینده فرزندان خود دارند. این فرزندان معمولا به تنهایی قادر به اداره زندگی خویش و سرو سامان دادن به آن و احیانا کسب درآمد نیستند . این فرزندان معلول در تمامی عمر خود وابسته به خانواده خود هستند و بدون حمایت مالی و معنوی آنان قادر به ادامه زندگی نیستند. والدین به عنوان مسئول پرورش و نگهداری فرزندان باید بدانند که همواره در کنار فرزندان خود نیستند و عملا در دوران پیری و کهولت نیز با توجه به اینکه خود نیاز به پرستار و حامی دارند ، قادر به نگهداری فرزندان معلول خود  نیستند. این والدین بایستی از همین سالهای نخستین زندگی فرزندان معلول خود به فکر آینده آنان باشند و با ایجاد پشتوانه ای محکم برای آنان نگرانی های خود از بابت تامین زندگی فرزندان، بعد از خود را از بین ببرند.

 

بیمه عمر و سرمایه گذاری پاسارگاد وكار آفرین این امکان را به والدین می دهد  که با انتخاب سرمایه فوت مناسب و یک سرمایه گذاری خوب در کنار آن حافظ زندگی فرزندان، بعد از خود باشند و نگرانی از تامین مالی این فرزندان نداشته باشند. والدین می توانند با انتخاب نوع مستمری این بیمه نامه تقاضای پرداخت سرمایه های بیمه عمر و سرمایه گذاری پاسارگاد وكارآفرین  را به صورت ماهانه، سه ماهه و سالانه و یا به هر صورت دیگر که مایل باشند ، داشته باشند. این فرزندان معلول چون اغلب توانایی سرمایه گذاری و استفاده بهینه از یک سرمایه یکجا را ندارند ، انتخاب نوع مستمری بهترین شیوه برای آنان می باشد.

امیدواریم تا با ارائه این محصول کمکی برای والدین فرزندان معلول در جهت حفظ زندگی و آینده آنان باشیم