تبلیغات

وب سایت بیمه پاسارگاد

www.pasargadinsurance.ir

هرسوالی داشتید پیام بگذارید در اسرع وقت جواب خواهم داد

خوشحال میشوم مشاوربیمه ای شما باشم

*************************************

1- چه نیازی است كه من این بیمه عمرراداشته باشم؟

2- هرانسانی به طور طبیعی به سن سالخوردگی میرسد و با مرگ طبیعی و یا حوادث منجر به فوت عمرش به اتمام میرسد.درسالخوردگی ما نیازمند درآمد بازنشستگی كافی و اندوخته مناسب هستیم كه ازنتایج این بیمه است.در طی قرارداد30 ساله نیز بارها وبارها میتوانیم از وامهای بدون ضامن استفاده كنیم و در عین حال بیمه  پاسارگاد هم باشیم.این وامها از300000تومان تا 200میلیون یا حتی یك میلیارد تومان وبالاتر امكانپذیر است.

درصورت فوت طبیعی یا با حادثه بیمه پاسارگاداز 100 میلیون تا 200 میلیون تومان خسارت به خانواده متوفی پرداخت میكند و اندوخته با سود 18% ایشان را هم میپردازد.

درضمن در صورت بروز بیماریهای خاص وجراحیهای پرهزینه بیمه پاسارگاد تا پنچ كوپن 10 میلیون تومانی هزینه بیمارستان را متعد شده است.

********************************************************