خدمات عالی بیمه ثالث ،بدنه،عمر،مسولیت،آتشسوزی (تمام قسط حتی باکارت یارانه) دوست من شما هرجای ایران و از هر بیمه گری میتوانید بیمه عمر نهیه نمایید اما تفاوت خرید از سعیدی را فراموش نفرمایید سعیدی به ازای هر 10 بیمه عمر یک سکه جایزه میدهد سعیدی بهترین قرارداد را برای شما تنظیم میکند سعیدی کل خانواده شما را حمایت بیمه عمر وبیمه تکمیلی درمانی قرار میدهد سعیدی شمارا به عنوان معرف مشتری استخدام مینمایدوکدفعالیت میدهد سعیدی به ازای معرفی هر مشتری جدید مانند خودتان یک قسط شما را میپردازد سعیدی خیلی تجربه خوبی دارد از دانش بیمه ای اش استفاده کنید سعیدی هنگام خسارت شمارا تنها نمیگذارد سعیدی همیشه با شما است (وبلاگ-واتسآپ-حضوری-ایمیل-تلفنی-پیامک) سعیدی خدمات بیمه اتومبیل شما را با 25% تخفیف انجام میدهد سعیدی کارخانه و محیط شغلی شما را با کمترین حق بیمه و قسطی بیمه میکند 09108423670 02634813103 http://kargozaranebime.mihanblog.com 2020-04-07T17:29:38+01:00 text/html 2020-02-16T07:43:22+01:00 kargozaranebime.mihanblog.com اكبر سعیدی 09362818567 ارزانترین نوع بیمه ثالث گروه پراید و پژو و 6و 8 سیلندر http://kargozaranebime.mihanblog.com/post/638 <div><font size="7" face="Mihan-Koodak"><b> <span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">ارزانترین</span> نوع <span style="background-color: rgb(255, 255, 153);">بیمه ثالث</span> <br></b></font></div><div><font size="7" face="Mihan-Koodak"><b>گروه <font color="#000099">پراید </font>و <font color="#FF0000">پژو </font>و <span style="background-color: rgb(255, 102, 0);">6</span> و <span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">8</span> سیلندر</b></font></div><div><font size="7" face="Mihan-Koodak"><b>در صفحات جانبی همین وبلاگ</b></font></div><div><font size="7" face="Mihan-Koodak"><b>09108423670 سعیدی واتسآپ<br></b></font></div> text/html 2020-02-10T06:17:57+01:00 kargozaranebime.mihanblog.com اكبر سعیدی 09362818567 بیمه بخر لاستیک ببر http://kargozaranebime.mihanblog.com/post/637 <div align="center"><b><font size="7" face="Mihan-IransansBold">بیمه بخر</font></b></div><div align="center"><font size="6"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="7">لاستیک ببر</font></b></font></font></div><div align="right"><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="6"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="7"><font face="Mihan-Yekan"><span style="background-color: rgb(255, 102, 0);">باخرید</span> هربیمه<u> ثالث</u> بدنه <u>عمر</u> مسولیت <u>آتشسوزی</u> <font face="times new roman,times,serif">2&nbsp;</font> حلقه لاستیک برنده میشوید</font></font></b></font></font></span></font></div><div align="right"><font size="6"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="7"><font face="Mihan-Yekan">(500 هزار تومان قرعه حضوری بین هر 50خرید انواع بیمه)</font></font></b></font></font></div><div align="right"><font size="6"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="7"><font face="Mihan-Yekan">تلفن پیامک واتسآپ 09108423670</font></font></b></font></font></div><div align="right"><font size="6"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="7"><font face="Mihan-Yekan">سعیدی</font></font><br></b></font></font></div> text/html 2020-02-08T15:57:13+01:00 kargozaranebime.mihanblog.com اكبر سعیدی 09362818567 10 میلیون تومان پول نقد بگیرید http://kargozaranebime.mihanblog.com/post/636 <div><font size="7"><font color="#33FF33"><span style="background-color: rgb(0, 0, 153);">با اخذ کد ثبت نام بیمه ثالث </span><font color="#000000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">درسیستم نمایندگی بیمه ما </span></font></font><br></font></div><div><font size="7">در طول 30 سال آینده <b><font color="#FF0000">10 میلیون</font></b> تومان کارمزد&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">هلو </span>بگیرید</font></div><div><font size="7">اطلاعات :09108423670</font></div><div><font size="7">سعیدی + واتسآپ<br></font></div> text/html 2020-02-08T10:17:42+01:00 kargozaranebime.mihanblog.com اكبر سعیدی 09362818567 بیمه ثالث وبدنه تمام قسط با جوایز نفیس http://kargozaranebime.mihanblog.com/post/635 <div><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b> بیمه ثالث وبدنه تمام قسط با جوایز نفیس</b></font></div><div><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b>واتسآپ 09108423670سعیدی<br></b></font></div> text/html 2016-02-11T15:16:33+01:00 kargozaranebime.mihanblog.com اكبر سعیدی 09362818567 پرسودترین بیمه عمر http://kargozaranebime.mihanblog.com/post/634 <div align="center"><i><strike><b><u><font size="7"><font color="#3333ff">بیمه ثالث بخرید</font></font></u></b></strike></i></div><div align="center"><font size="7"><strong><font color="#3333ff"><font color="#FF6600">10میلیون تومان بگیرید</font></font></strong></font></div><div align="center"><font size="7"><strong><font color="#3333ff"><font color="#FF6600"><br></font></font></strong></font></div><div align="center"><font size="7"><strong><font color="#3333ff"><font color="#FF6600"><br></font></font></strong></font></div><div align="center"><font size="7"><strong><font color="#3333ff"><font color="#FF6600">09108423670</font><br></font></strong></font></div><div align="center"><font size="7"><strong><font color="#3333ff"><br></font></strong></font></div><div align="center"><font size="7"><strong><font color="#3333ff">پرسود ترین </font></strong></font><font size="7"><strong><font color="#33cc00">بیمه عمر</font></strong></font></div><div align="center"><font size="7"><strong><font color="#33cc00"><span style="background-color: rgb(204, 51, 204);"><font face="Mihan-Yekan">هربیمه عمر500هزار تا4میلیون تومان تخفیف ویژه</font></span><br></font></strong></font><font size="7"><strong><font color="#ff0000"> </font></strong></font><strong><font color="#ff0000"> </font></strong><font color="#ff0000"> </font> <font size="7"><strong><font color="#ff0000"> </font></strong></font><strong><font color="#ff0000"> </font></strong><font color="#ff0000"> </font> </div><div align="center"><font size="7"><strong><font color="#ff0000"><br></font></strong></font></div><div align="center"><strong><font color="#ff0000"><font size="7"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: #FFFF66;">210%</span></font></font></font></strong><font size="7"><strong><font color="#ff0000"> بیشتر از سود بانكی</font></strong></font></div><div align="center"><font size="7"><strong><font color="#ff0000"><br></font></strong></font></div><div align="center"><font size="6"><font color="#cc33cc">با اشانتیون ها و جوایز ماهیانه&nbsp;</font></font></div><div align="center"><font size="6"><font color="#cc33cc"><br></font></font></div><div align="center"><font size="4"><strong>پشتیبانی كلیه بیمه های اتومبیل و درمان و اموال مشتریان با نازلترین قیمت</strong></font></div><div align="center"><font size="4"><strong><br></strong></font></div><div align="center"><font size="4"><strong><br></strong></font></div><div align="center"><font size="4"><strong>واحد صدور و پرداخت خسارت برای كل كشور</strong></font><font size="4"><strong><br></strong></font></div><div align="center"><font size="4"><strong>نمایندگی 1632 بیمه ما<br></strong></font></div><div align="center"><font size="4"><strong>خانم بابایی<br></strong></font></div><div align="center"><font size="4"><strong>09362818567<br></strong></font></div><div align="center"><font size="4"><strong>09108423670<br></strong></font></div><div align="center"><font size="4"><strong>026-34813103<br></strong></font></div><div align="center"><font size="4"><strong>026-34815403<br></strong></font></div>